Rådgivning & tjänster

Strategiskt arbete

Vill ni ha hjälp med att genomföra affärsplanen, förbättra er interna kommunikation, få bättre kvalitet i era möten eller arbeta in en bättre företagskultur?

Vi kan hjälpa och stödja er i det arbetet så att det blir bestående effekt och ett riktigt bra resultat av det vi gör. Vi jobbar grundligt och metodiskt med alla skikt i hela organisationen. Vi arbetar med helhet och detaljer så att arbetet ger bestående resultat.

Vi kan hjälpa er med enbart goda råd, men vi kan också hjälpa er hela vägen från tankearbete till att fullt ut implementera hela arbetet där vi jobbar med nya strukturer och rutiner. Stödjer och hjälper till med bestående beteendeförändringar för chefer, ledare och medarbetare.

Vill ni vet mer så berättar vi gärna.

Utveckla din ledningsgrupp

Vilket syfte har din ledningsgrupp?      En fråga vi tycker fler borde ha ett krispigt svar på.

Vill ni utveckla er ledningsgrupp till att på riktigt ta tag i de relevanta utmaningarna och problemen. Om syftet är att leda verksamheten på ett supereffektivt sätt i det operativa arbetet kan vi hjälpa er med det.

Om ni också tycker att syftet bör vara att leda verksamheten hållbart in i framtiden så kan vi vara ett bra stöd i det arbetet.

Eller om ni bara tycker att det lunkar på i ledningsgruppen och har en idé om att det kanske finns andra sätt att arbeta på så hör av er, så ska vi berätta mer om hur ni kan utvecklas.

Förverkliga ditt ledarskap

Hur har du utvecklat ditt ledarskap det senaste året?

Du har gått en bra ledarskapsutbildning som ska leda till att ditt ledarskap blir bättre. Alla har vissa svårigheter med att omsätta sin kunskap till ett riktigt bra ledarskap. Vi kan hjälpa dig få verkstad av alla de saker du tänkt använda i ditt ledarskap!

Vill du ha hjälp med att använda dina kunskaper inom ledarskap bättre?

Steg 1 i detta mentorsprogram är att vi börjar med att kartlägga den plattform du står på idag. Det sker genom att du går igenom en mall som du svarar på och mailar till mig. Sedan går jag igenom det och förbereder mig för vårt första samtal.

Steg 2 är att analysera behovet av vad för ledarskap som behövs för dig.

Steg 3 är att vi lägger en utvecklingsplan för det kommande året.

Steg 4 är att vi skapar en enkel och bra utvecklingsstruktur som vi sedan börjar arbeta med.

Vi avslutar med att dokumentera din utveckling och blicka ytterligare ett år framåt.

Under ett år samtalar vi 10 – 12 gånger. Ett mentorsamtal brukar vara ca 1 timma. Samtalen sker på telefon eller via Skype alternativt Teams. Fokus ligger på att hjälpa dig implementera det ledarskap som krävs för att du ska utvecklas som ledare, men också det som krävs för att du ska uppfylla de krav du har på dig i din ledarroll.

Om du vill veta mer om detta så hör av dig!

Paketet kostar 25.000:-

Ett alternativ är en light version med 5 – 6 samtal. Detta paket kostar 12.500:-

Mentorskap som löser problem

Vill du ha någon att bolla och diskutera problem och utmaningar med?

Ibland vill man ha en samtalspartner för att i dialogen komma fram till en bra lösning på ett problem. Eller hur man ska tackla en utmaning man står inför.

Det finns perioder då det är mycket av det mesta. Att då få hjälp med att skapa struktur, prioritera och angripa problem och utmaningar på ett strukturerat och lösningsfokuserat sätt är värt otroligt mycket. Det kan vara hela skillnaden mellan att lyckas riktigt bra eller att se problemen växa till en ohanterlig nivå.

Vill du ha bra mentorhjälp med detta där du alltid kan vända dig till mig för att diskutera fram den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv så finns den hjälpen här.

Jag har ett mentorsprogram där du under ett års tid kan vända dig till mig för att bolla och diskutera fram konkreta och bra lösningar baserat på det som din verksamhet behöver på riktigt.

Ibland kan det vara korta samtal, ibland längre. Programmet är baserat på att du kan ringa mig eller så pratar vi på Skype eller Teams med samtalstid upp till ca 2 timmar per månad. Du kan maila in dina utmaningar/problem så att jag kan sätta mig in i problemställningen, vilket gör att vi blir mer effektiva i samtalen. Ibland handlar det om att ta hand om saker som dyker upp, ibland lösa surdegar som blivit liggande och ibland om hur du ska växa och utvecklas som chef.

Detta paket kostar 12.500:- för 6 månader.

Månadsabonnemang för 12 månader eller längre kostar 1.900:- per månad.

 

?

Snart kommer det något smart här!