Analoga kurser - IRL

Om utbildningen - Ny som chef

En tvådagars superbra chefsutbildning

Ny i chefsrollen

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna. Du får konkreta verktyg och metoder för att utveckla både medarbetare och verksamheten. Utbildningen ger dig ett ”körkort” i chef- och ledarskap och hjälper dig att forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som nyligen tillträtt en tjänst som ny chef eller som står i begrepp att göra det.

Målsättning:
Målet är att förbereda dig för rollen som chef, eller utvecklas som chef och ge dig en bred bas inom ledarskap och chefskap. Du får bl a kunskaper om:

 • Vad chefsrollen innebär
 • Hur du blir framgångsrik som chef
 • Verktyg för att hantera konflikter
 • Förståelse för och verktyg för stresshantering
 • Struktur för medarbetarsamtalen
 • Hur du övertygar, påverkar, når fram och kommunicerar bra
 • Det viktigaste inom arbetsrätten
Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!
 
Utbildningen genomförs tillsammans med Hjärtum Utbildning AB

Deltagaravgift 10.980 kr per person (exkl. moms). Lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår i avgiften.

Kurstillfällen

23-24 sep 2020 i Stockholm

8-9 okt 2020 i Göteborg

22-23 okt 2020 i Malmö

19-20 nov 2020 i Stockholm

Vill du boka så skicka ett mail till:

martin@ledarskapsklubben.se

 

En fördjupningskurs i bra ledarskap

En tvådagars superbra chefsutbildning

Påbyggnadsutbildning för nya chefer

Utbildningen är en fortsättning på grundutbildningen Ny som chef, för dig som vill gå vidare i din utveckling som chef och ledare och få ytterligare verktyg att använda i ditt ledarskap. Med grunderna i ledarskap i bagaget och praktisk erfarenhet av rollen som chef är du nu redo att ta nästa kliv.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har gått grundutbildningen Ny som chef eller motsvarande utbildning. Den passar även dig som arbetat en tid som chef, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

 

Lär dig forma ett respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare! Välkommen!
 
Utbildningen genomförs tillsammans med Hjärtum Utbildning AB

Deltagaravgift 10.980 kr per person (exkl. moms). Lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår i avgiften.

Kurstillfällen

14-15 maj 2020 i Malmö

28-29 maj 2020 i Stockholm

23-24 sep 2020 i Stockholm

8-9 okt 2020 i Göteborg

22-23 okt 2020 i Malmö

19-20 nov 2020 i Stockholm

Vill du boka så skicka ett mail till mig.

 

Boka

Så gör du för att lyckas i arbetsledarrollen

Det här är utbildningen för dig som är ny i rollen som arbetsledare och vill lära dig hur du bäst leder och fördelar arbetet, hur du prioriterar och planerar i din arbetsvardag och hur du kommunicerar med gruppen.

Målgrupp:
Du som är ny i din roll som arbetsledare, gruppledare, teamledare m fl. Utbildningen passar också för dig som arbetat som arbetsledare några år, men som inte gått någon ledarskapsutbildning förut, eller vill uppdatera ditt ledarskap.

Saker vi tar upp i kursen:

 • Grunderna i ledarskap – ledarrollen.
 • Leda utan chefsposition – så gör du!
 • Teamet – samarbete, roller och krav.
 • Prioritering och planering i arbetsvardagen.
 • Kommunikation – viktigt i ledarrollen.
 • Konflikter – så hanterar du dem.
 • Arbetsrätt – vad du måste veta som arbetsledare.

Deltagaravgift 8.980 kr per person (exkl. moms). Lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår i avgiften.

Kurstillfällen

7-8 okt 2020 i Göteborg

13-14 okt 2020 i Stockholm

17-18 nov 2020 i Stockholm

Vill du boka så skicka ett mail till mig.

 

Boka

Utbildning för . . .

Utbildning för . . .

Digitala distanskurser

Distansledarskap

Att leda på distans – företagsanpassad onlinekurs

Hur skapar du teamkänsla, engagemang och motivation när den vardagliga, mellanmänskliga kontakten mestadels sker via en dataskärm?

Denna onlinekurs i distansledarskap lär dig att organisera ditt eget och medarbetarnas arbete på ett effektivt sätt, så att arbete på distans fungerar i praktiken och uppfattas som ett normalt arbetssätt. Du lär dig även att hitta den viktiga balansen mellan distansledarskap och ledarskap IRL.

Utbildningen omfattar en halvdag och anpassas till er verksamhets behov. Kontakta oss för offert och mer information på martin@ledarskapsklubben.se

SYFTET MED DISTANSARBETE

 • Hur får jag medarbetarna att förstå syftet med distansarbete?
 • Så säkerställer du att alla tolkar distansarbete som ett normal sätt att arbeta.

ATT FÅNGA UPP OLIKA INDIVIDER PÅ DISTANS

 • Metoder för att se olika individers behov på distans.
 • Hur hanterar jag olika personligheter när jag leder på distans och medarbetarna distansarbetar?

HUR GER JAG BEKRÄFTELSE OCH FEEDBACK?

 • Att ge konstruktiv feedback på ett bra sätt på distans.
 • Att lyfta en medarbetare genom feedback på distans.

ATT MÖTA HINDER OCH SVÅRIGHETER

 • Så skapar du en dialog med medarbetarna på distans.
 • Förmågan att se medarbetarens vardagliga utmaningar och problem vid distansledarskap.

ATT SÄKERSTÄLLA ARBETSMILJÖN VID DISTANSARBETE

 • Hur kan jag som chef säkerställa en god och säker arbetsmiljö när alla distansarbetar?
 • Att skapa en trivsam arbetsmiljö vid distansarbete så att alla känner sig säkra och trygga.

ATT SAMORDNA RESURSER VID DISTANSARBETE

 • Hur ska jag som ledare säkerställa att alla i teamet levererar på acceptabla nivåer i rätt tid?
 • Metoder för att få ”flow” i processerna.

TIPS OCH RÅD FÖR ATT COACHA TEAMET PÅ DISTANS

 • Saker att tänka på som ledare vid distansledarskap.

Den här distanskursen är 4 timmar och är uppdelad på två pass med 20 minuter paus mellan passen.

En moderator är med och hanterar frågor i chatten, fångar upp frågor under passen från deltagarna. Efter kursen fångar vi upp chattfrågor som kräver mer fördjupade svar som sedan skickas ut till deltagarna.

Kursavgiften är 1.990:- exkl moms per deltagare. Vill ni ha kursen företagsintern? Då kan ni maila mig så diskuterar vi ett upplägg och en offert.

Intresseanmälan gör du till: martin@ledarskapsklubben.se

Datum bestäms efter hand vid minst 5 kursdeltagare. För en företagsintern kurs kommer vi överens om datum och upplägg.

Att leda i kristider

Hur kan du som ledare stå stadigt i kristider och förmedla stabilitet och styrka till dina medarbetare?

Målet med denna onlinekurs är att ge dig kompetensen att stå stabilt i ett krisläge, så att dina medarbetare känner trygghet. Du lär dig att förmedla en tydlig bild av hur krisen ser ut och hur den ska hanteras. Du får även viktiga verktyg för att hantera din egen oro i krisen.

Detta tar vi upp under kursen

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT HANTERA EN KRIS

 • Vad innebär krisberedskap i er organisation?
  Tre principer i en kris:
 • Ansvarsprincipen – chefer har samma ansvarsområden i krisen som i normaltillstånd.
 • Likhetsprincipen – chefer och medarbetare känner igen strukturerna även i en kris.
 • Närhetsprincipen – krisen hanteras där krisen finns.

FÖRSTÅELSE FÖR MEKANISMER SOM TRIGGAS HOS MÄNNISKOR I EN KRISSITUATION

 • Hur fungerar en hjärna som har gått in i krisläge?
 • Vad kan jag förvänta mig av mina medarbetare när de står öga mot öga med krisen?

HUR BEMÖTER JAG MINA MEDARBETARES REAKTIONER PÅ KRISEN?

 • Hur ska jag som chef hantera alla medarbetarnas irrationella beteenden i en krissituation?
 • Hur får jag mina medarbetare mindre oroliga i ett krisläge?
  Vad gör att en individ blir mer rationell i en krissituation?

HUR SKA JAG LEDA MIG SJÄLV I EN KRIS?

 • Hur säkerställer jag att mina beslut är baserade på analys och fakta?
 • Metoder för att hantera min impulskontroll i ett krisläge så att jag som chef agerar rationellt.

HUR SKAPAR JAG FOKUS PÅ DET FORTSÄTTA ARBETET I ETT KRISLÄGE?

 • Metoder för att få organisationen att fortsätta med arbetsuppgifterna under krisen.
 • Hur säkerställer jag att inte alla bara ”tänker” kris?

INFORMATIONSHANTERING I EN KRIS

 • Vad är viktigt för medarbetarna att få höra av sin chef?
 • Att informera i en kris – balansen mellan krisinformation och operativ information.

HUR SÄKERSTÄLLER JAG ATT VI GÅR STARKA UR KRISEN IN I EN NY VERKLIGHET?

 • Fyra viktiga frågor att besvara i ett krisläge som tar organisationen genom krisen.
 • Använda krisen för att skapa utveckling och nya möjligheter.

Den här distanskursen är 4 timmar och är uppdelad på två pass med 20 minuter paus mellan passen.

En moderator är med och hanterar frågor i chatten, fångar upp frågor under passen från deltagarna. Efter kursen fångar vi upp chattfrågor som kräver mer fördjupade svar som sedan skickas ut till deltagarna.

Kursavgiften är 1.990:- exkl moms per deltagare. Vill ni ha kursen företagsintern så maila mig så diskuterar vi ett upplägg och en offert.

Intresseanmälan gör du till: martin@ledarskapsklubben.se

Datum bestäms efter hand vid minst 5 kursdeltagare. För en företagsintern kurs kommer vi överens om datum och upplägg.

Om utbildningen - Ny som chef, steg 1-2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Om utbildningen - Ny som chef, steg 1-2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.